søndag den 27. december 2015

Snapshots from ChristmasIntentionerne om at skrive jule blogindlaeg I en lind stroem har vaeret mange og store. Men nu er det pludseligt efter jul og vi er I North Carolina igen igen, denne gang for at fejre nytaar. 

The intentions to write several blog posts over Christmas have been many. But now Christmas is suddenly over and we are in North Caroline for the third time – this time to celebrate New Years.

Juleferien startede foerst saadan rigtigt, da vi tog ud for at hente moster I lufthavnen soendag aften inden jul. Af uransagelige aarsager var hendes fly for tidligt paa den – hvad sker der lige for det! – saa hun var allerede godt I gang med at vente paa bagage inden Luca kom og naesten vaeltede hende ved at udoeve diciplinen: kram med tilloeb.

The holiday spirit did not start for good until we went to pick up my sister in the airport Sunday night before Christmas. For whatever reasons her flight was early – what’s up with that! – and she was already out and waiting for her luggage when we arrived and Luca almost knocked her over by doing his infamous “hug with a sprint start”.

Kristian skulle arbejde frem til og med d. 23 december, men vi fik nu hygget os alligevel. Der var et par  tuberkulose tests paa Luca og Teresa, der skulle aflaeses (vi har langt om laenge faaet indsendt green card ansoegning for familiens to yngste medlemmer) og undertegnede maatte lige forbi tandlaegen og faa tjekket op paa knogle implantatet efter en tand udtraekning ugen forinden. Det lyder maaske ikke saerligt hyggeligt, men I forhold til at skulle torturers med at vente og vente og vente paa Christine, der omhyggeigt tjekkede Ann Arbors nyeste garn butik ud, saa var det jo egentligt ikke saa slemt…….. (ja ja, vi var selv ude om det, da vi foraerede hende et gavekort, men man kan vel altid brokke sig lidt).

Kristian had to work until December 23’d, but the rest of us still had a good time. There were a few tuberculosis tests that needed checking (we have finally gotten around to prepare the green card paperwork for the two youngest members of the family). I had to swing by the dentist to have the healing of my bone graft checked out after having a tooth extracted the week before. It may not sound like the jolliest of times, but compared to waiting and waiting and waiting for my sister to be done browsing the newest yarn shop in Ann Arbor, then it did not feel bad at all…….. (oh well, we were the ones giving her a gift card after all, but I just love complaining)
 
Gaver og julemiddag ventede I aar til d. 25 december, saa vi brugte juleaftensdag paa at tage I biffen og se Star Wars:

Presents and dinner had to wait until December 25’th this year, and Christmas eve was spent watching the new Star Wars movie instead:
 
Jeg maatte ogsaa lige en tur forbi arbejde og soerge for at musene kunne klare sig resten af juleferien, hvorefter aftenen blev tilbragt I kirken, hvor Luca fik  gjort sig heldig bemaerket ved at faa praesten til at sige “May the force be with you”. Vi er meget stolte…….. (Endnu en gang kunne vi I oevrigt konstatere at vi overhovedet ikke mestrer kunsten at stadse sig op til gudstjeneste ved hoejtider).

I had to swing by work to make sure my mice would be OK until next year, and the evening was spent in our church where Luca made us really proud by having Pastor Jim exclaim “May the force be with you”. (once more it was obvious that us silly Danes do not master the art of getting all dressed up for going to church).
 
Juledag blev fotodokumenteret af familiens 13 aarige med den nyerhvervede selfie stick. Enjoy.

Christmas Day was photo documented by our 13 year old with her new selfie stick. Enjoy.
 


Christine skulle hjem igen d. 26 om aftenen hvor vi valgte at slaa to fluer med at smaek og stable vores egne kufferter I bilen og vende naesen sydpaa. Bailey er sendt paa hundehotel, og vi var alle sammen meget bekymrede over om han nu ville tro at vi havde forladt ham for evigt. Som om! Hunden var helt oppe at koere og viste samtlige tricks den kunne, hvorefter den uden at se sig tilbage logrende fulgte med personalet. Den HAR bare at vaere glad for at se os, naar vi kommer hjem!Christine went home on the evening of the 26’th and we chose to add our suitcases to the car as well to start on our southbound journey. Bailey has been sent to a dog hotel, and we all worried that he might think that we had abandoned him forever. As if! The dog was super excited, showed off all his tricks, and went with the staff tail wagging without looking back. He just HAS to be super excited when come back to get him or else!

Ingen kommentarer: