lørdag den 30. april 2016

From Lukas Graham in Detroit to Gangnam style on the patioThings have been hectic since I returned from California starting as early as the next night, where I Lukas Graham was playing in Detroit (Danish singer song writer taking the US charts with rocket speed). I didn’t know for sure if I (or Kristian…..) was too tired to go, but I defied the exhaustion and went with a few other Danish women, and it turned out to be one of my best music experiences (not that I have a whole lot under my belt, but still). He was playing at The Shelter, a relatively small concert place and as Jette and I drove by 1 ½ prior to the concert, there was already a loooong line. Turned out the concert was sold out within a few days and that the entire crowd knew ALL his songs by heart (except the Danish crowd – oops). We got a little disappointed that he did not want to come over and have his picture taken with us, but apparently he was ID’ed to buy a beer for his own show, and had to go get his passport. Even I would have been grumpy. We did get a picture from behind him though: 


Otherwise it’s been some super busy days. We have Teresa’s confirmation coming up in a few weeks (aaaargh, aaaaaargh, aaaaargh) and as usual we are super well prepared……… or whatever. At least someone now has a dress, high heeled sandals, and a brand new hair cut plus we have decided what food to get. So far so good.

The haircut took place today on our patio. One of my Korean colleagues’ wife is a hair stylist and was hired in to work on the shooting of Gangnam Style. Teresa has been over the moon excited to have her come and cut her hair. It went really well and Teresa is now stuck in front of the mirror with a big goofy grin on her face. 

onsdag den 20. april 2016

California with MIchigan eyes

Som en del af at vaere forsker vanker der ind i mellem en konference, og dette foraar stod valget mellem Banff i februar eller San Diego i april............ Det var IKKE et svaert valg! Derfor sidder jeg nu i palmernes skygge efter at have spist frokost paa Salk Institute:

As part of being in science there are sometimes conferences involved, and this spring the choice was between Banff in February and San Diego in April....... Well, that was NOT a hard choice! So here I am, writing away in the shadow of the palm trees after having had lunch at the Salk Institute:


Foer jeg kom herned var jeg endda saa heldig at kunne bruge weekenden i Bay Area, og noerj, hvor har jeg haft glaedet mig (mens andre medlemmer af familien har vaeret paent misundelige). Jeg har ogsaa vaeret noget spaendt paa hvordan det ville foeles at komme tilbage efter vores noget turbulente tilvaerelse, siden vi var der sidst. Ville det foeles fremmed? Som at komme hjem? Som noget helt 3.? Tjo, foerste tegn paa at jeg nok har aendret mig en helt del skete i toget paa vej fra lufthavnen. Jeg skulle bo hos venner i El Cerrito og endestationen paa den togtur er Richmond, der er kendt for at vaere super fattigt og kriminelt. Derfor er det ikke sjaeldent at der er skumle gangsteragtige typer med toget - denne tur var ingen undtagelse. Men i stedet for at blive intimideret kunne jeg ikke lade vaere med at taenke: "hey dude. I live outside Detroit. It takes more to intimidate me now". (Ja jeg taenker paa engelsk....). Og saa blev jeg helt overvaeldet af hvor velholdte veje og huse var. Asfalt uden huller, fine huse med haverne fulde af blomstrende, duftende buske, og en lang gaatur i den lune aftenluft uden at blive gennemaedt af myg.

Before I went down here I was lucky enough to spend the weekend in the Bay, and I have been super excited (while other family members were super jealous). I have also been a little nervous about how it would feel to be back after all the turbulence in our lifes. Would it feel strange? Like coming home? Or something unexpected? Well. First sign that I have changed happened in the train going from the airport. I was staying with friends in El Cerrito and the last stop on that train is Richmond, which is one of those poor and criminal areas, where you would want to stay out. Often there will be gangster like young black guys on the train - and this trip was no different. But instead of feeling intimidated all I could think was "Hey dude. I live outside Detroit now. I am not scared of you". And I was completely overwhelmed by how nice and well kept the houses and the roads were. Smooth black asphalt without potholes, lovely houses with the gardens full of flowery bushes, and a long walk uphill in the warm air without getting eaten by mosquitoes......


Loerdag fik jeg baade set en gammel kollega, vaeret i San Francisco (hvor jeg koerte med sporvogn og solede mine blege ben paa Union Square, mens jeg naesten ikke kunne haandtere hvor mange mennesker, der var allevegne):

Saturday I had breakfast with an old colleague, I went to San Francisco (where I got on the cable cars and exposed my pale legs to some sun on Union Square, while I had a surpisingly tough time adjusting to the crowds of people everywhere):Og saa spiste jeg frokost med ham her (den mest velklaedte mand jeg kender i miles omkreds):

And I had lunch with this guy (the most well dressed man I know even by San Francisco standards):

Sidst men ikke mindst ventede der en middag hos Marit og Thai, hvor vi brugte en hel del tid paa at grine af Michigan roever historier (at vi laver road kill bingo naar vi koerer langt og beundrer vaaben i supermarkedet). Bl.a. fik jeg Hedda til at billedgoogle "meanwhile in Michigan" der fik hende HELT overbevist om at hun kun kan trives i Californien.

Last but not least I had dinner with Marit and Thai, where we spent most of the evening laughing at our crazy Michigan adventures (like playing road kill bingo when driving, and  admiring weapons in the grocery store). I got Hedda to picture google "meanwhile in Michigan" which REALLY convinced her, that she would never survive outside of California.

Soendag var jeg tidligt oppe og fik sneget mig ind i Wild Cat Canyon, selvom det vist ikke var helt lovligt........ Og jeg hoerte praerie ulve hyle til hinanden fra bakke toppene. En lille smule creepy


Sunday I was up early and sneaked into Wild Cat Canyon, even though it was not allowed...... And I heard the coyotes howl from the hill tops. A little creepyInden jeg floej videre soendag blev jeg fodret godt og grundigt af med baade laekker mad og fantastisk selskab hos Lucy og Josh. Og en lille smule sol i deres gaard (hvor jeg i oevrigt overhovedet ikke opdagede at jeg blev fotograferet - hrmpf)

Before I went further south I was treated to the most delicious brunch and wonderful company at Lucy and Josh. And a bit of sunshine in their backyard (where I did not realize I was a paparazzi victim until I found this picture on facebook. Hrmpf ;-)


Og nu sidder jeg her. I La Jolla paa konferencens sidste dag. Fuldstaendigt smadret oveni hovedet af videnskab, gensyn med gamle kolleger der faar mig til at huske paa hvor haardt alting var inden vi forlod DK, og et intenst oenske om at kunne se hvad fremtiden bringer af jobs og bopael.

And now here I am. In La Jolla on the last day of the conference. All busted in my head from science, meeting old colleagues which brings up the not so fun memories from before we left Denmark, and an intense wish to be able to foresee what the future holds of jobs and where to live.

søndag den 10. april 2016

Of recorder concerts and credit scores

Det er forår (altså ifølge kalenderen. Vejret lige pt er desværre ikke opdateret på den front) og igen i år har der været der koncert på Luca's skole. Blokfløjte koncert! Gys. Tanken om 80 friske 10 årige med hver deres blokfløjte er en smule skræmmende for at sige det mildt. Ikke desto mindre havde Luca glædet sig MEGA meget og han var vidst ikke den eneste. De fleste unger var mødt op i deres stiveste puds og så faktisk utroligt nuttede ud inden koncerten gik i gang. Og jeg fik fornyet min respekt for musiklærere. Rarere og mere tålmodige mennesker skal man vist lede længe efter. Ud af de 10 sange, der blev spillet, var der kun een der gav mig akut trang til at løbe grædende ud af salen mens jeg holdt mig for ørerne - resten var faktisk OK. Gisp. Skulle nogen vaere super interesserede i at høre andre folks børn spille blokfløjte kan een af de første nemme sange ses her: https://youtu.be/FDSYCy-jYEA

It is spring (according to the calendar that is. The weather itself is not updated properly)  and just as last year there has been a concert at Luca's school. Recorder concert! Argh. The thought of 80 excited 10 year olds with each their own recorder is pretty scary. Nevertheless Luca was super excited and he was not the only one. Most of the kids wore their nicest clothes and looked so cute before the concert. And I now have a renewed respect for music teachers. More patient and nice-to-the-core people are hard to find. Of the 10 songs they played only one gave me an incredible urge to cover my ears and run away crying - the rest was actually OK! Here is a link for one of the first songs should anyone feel tempted.....https://youtu.be/FDSYCy-jYEA 

 

Derudover er vi i den heldige situation at jeg åbenbart havde udfyldt vores amerikanske selvangivelse forkert og at IRS venligt gjorde os opmærksomme på at vi da slet ikke havde fået de fradrag vi var fortjente til. Ka-ching. 1000 uventede $ ind på kontoen. Som altid i den slags situationer er dilemmaet om man skal være voksen og fornuftig eller  bruge pengene på fest og farver...... Uuuuuuh det er svært. Men vi har valgt førstnævnte. Og eftersom der ser ud til at vi bliver hængende herovre er det værd at investere i fremtiden og ingen fremtid i USA  uden at opbygge kreditværdighed (det kan nemlig spare een mange mange penge ved evt fremtidigt ejendomskøb). Kredit værdighed opbygges IKKE ved sparsommelighed herovre. Tværtimod. Der skal oprettes lån og kreditkort før man kommer nogle vegne. Og de skal betales af. Ikke for hurtigt og ikke for langsomt men lige tilpas. Jeg fik kreditkort i vinters uden bøvl som vi har maxet ud hver eneste måned for at betale det hele af hver måned, men sådan fungerer det åbenbart ikke. Jeg er netop blevet belært om at man skal bruge ca 30% af sit kredit maximum hver måned og sørge for at det er betalt tilbage hver måned. Godt så. Kristian derimod kan ikke få lov til at få noget som helst. Pånær et "secure" kreditkort hvor man indbetaler sit kredit maximum selv og så kan man allernådigst konvertere til et rigtigt kreditkort efter eet år. Vi vælger nok en anden løsning - at tage et lån og bruge de 1000$ på udbetaling. Og det bliver nok til en ekstra bil. Det er ikke "need to have" men helt bestemt "very nice to have" både for kristian, der slipper for at køre 100 km hver dag i et kæmpe skrummel, og for mig, der ikke er kronisk  billøs, når Kristian er på arbejde. Men vi skal altså liiiiige gøre mentalt klar at bruge tid med de smarte sælger typer herovre.

In addition we have been so lucky as to fill out our tax refunds wrong and IRS notified us that they owed us 1000$ we did not expect to get back. Ka-ching. 1000$ unexpected. As always in these situations the dilemma is the choice of being all grown up and responsible or use the money for something fun......... Auch, it's hard. But we chose the former. And as it seems that our future is here in the US, investing in the future is not a bad thing to do. One thing in particular we need to deal with is credit scores as they can have a significant impact later if we choose to buy a place to live. Credit scores here are NOT improved by being responsible and only spending money you already have. On the contrary one needs to get loans or credit cards before the score is improved. And they should be paid back at just the right rate. Not too fast and not too slow. I got my first credit card in December and maxed it out every month to pay it back every month, but that's not good enough apparently. Only 10-30% of the credit maximum should be used and paid back monthly. You live you learn! Kristian on the other hand is not allowed to get one (I am the only one having had a bank account here for years, which is necessary). Well, he can get a secured version where he should pay the credit maximum as a loan to himself and then he might convert it to a real credit card in about a year. We have talked about doing something else - get a loan for a car with the 1000$ as down payment. We don't absolutely need an additional car but it would be more than nice to have for Kristian, who could then do his 35mile commute without having to navigate our current "dinosaur", and for me who is otherwise chronically car-less when Kristian is at work. But it takes a little mental preparation to get ready to deal with the sleazy car sales people........