torsdag den 26. november 2015

Busted on a day off

Det er Thanksgiving I dag og med Thanksgiving følger fridage - de første af slagsen efter skolestart, da man ikke har efterårsferie her I Michigan. Det er simpelthen så tiltrængt, så vi har glædet os. Ungerne havde fri fra skole allerede I går (onsdag) og jeg havde også taget en extra fridag, mens Kristian skulle på arbjede (eller dvs, det kan han jo egentlig selv bestemme, men med kun 5 betalte feriedage om året, så bliver de ikke kastet I grams til hvad som helst).


Forventning: Jeg skulle sove længe og stå op og lave lækker morgenmad til mig og ungerne og så skulle vi ellers ud at nyde det gode vejr og måske pynte op til jul.

Realitet: Jeg havde 48 mus, jeg ikke nåede at fedt scanne tirsdag og jeg passer rotter for en kollega, så det var op kl 5:30 om morgenen for at få et lift med Kristian I stedet for at tage bussen (min cykel stod begravet I en bunke sne ude på arbejde). Gaaab. Men jeg kom godt fra start og havde det hele klaret til kl 11:30, og så ville jeg liiiiiiiige sætte mig ned ved kantinen og slappe af 5 minutter inden jeg cyklede hjem (føromtale begravede cykel kunne godt graves ud og sneen er ved at være så smeltet på cykelstierne at det ikke var farligt at bruge dem). Måske kom jeg også til at købe en pose “pop-chips” med sourcream and onion smag, men altså kun måske. Bedst som jeg sidder der skal både dyrepasserne OG de to af mine kolleger, der er på arbejde, købe frokost. Og det gik IKKE ubemærket hen at jeg ikke var kørt hjem endnu, men I stedet sad foran kantinen med føromtalte hypotetiske chips……..


It's Thanksgiving these days and with Thanksgiving follows days off - the first of those after starting school, since there is no fall break here in Michigan. These days are highly anticipated, so it feels really good. The kids were out of school yesterday (Wednesday) and I had also taken this extra day off, while Kristian had to work (or rather it is up to him to take days off, but with only five paid vacation days per year, they are not spent on days like this).


Expectation: I would sleep late, get up and prepare delicious breakfast for me and the kids before we headed outside in the gorgeous weather and maybe pulled the Christmas décor out.


Reality: I had 48 mice, I did not have time to fat mass scan on Tuesday and I look after some rats for a colleague, so I rolled out of bed at 5:30 in the morning to get a ride with Kristian Instead of taking the bus (my bike was buried In a pile of snow at work). Yawn. But it went well, all was done at 11:30, and then I sneaked down to the cafeteria to sit and relax for 5 minutes before biking home (my buried bike could be dug out and the snow on the bike lanes is almost gone making it OK to ride home). Maybe I also happened to buy a bag of "pop-chips" with sour cream and onion flavor, but only maybe. Just as I was sitting there, animal techs from our rooms AND two of my colleagues came down to buy lunch. And it did NOT pass unnoticed that I had not gone home yet, but iwas instead sitting at the cafeteria with a bag of – ehm - hypothetical chips ...... ..Da jeg kom hjem fik Bailey lov til at lufte sin nye Christmas Sweater – noget han heldigvis tog med ophøjet ro. Vi var ovrei Whole Foods og hente en basse af en øko kalkun, der er vores bidrag til Thankgiving middag I morgen. Vi gik direkte hen og afleverede den hos Fabiana, så hun kunne gøre den klar. Teresa havde kækt sagt at hun nok skulle bære kalkunen hele vejen…….. Og det man lover skal man jo holde! Men hun var dog ikke mere udmattet end at hun orkede at posere foran kameræ


When I got home Bailey went out to flash his new Christmas Sweater - something he was not too freaked out about, luckily. We then went to Whole Foods to pick up a big organic turkey, which is our contribution to Thankgiving dinner tomorrow. We went straight to Fabiana’s to drop it off, so she could prepare if for tomorrow. Teresa had boldly stated that she would carry the turkey all the way there ...... .. And promises are to keep! But she was not so exhausted that she could not strike a pose for the camera.Udover middagen I aften (som vi glæder os helt vildt til) har vi ikke de store planer. Teresa vil gerne over I Briarwood mall til Black Friday, så det kan godt være vi to står tidligt op og smutter derhen. Vi vil også rigtig gerne ha anskaffet en sofa, der ikke er en låne futon, men vi regner med at købe genbrugs, og der kan godt være lidt langt mellem sofær, der ikke er rædselsfuldt grimme, så måske stopper Kristian drengene I bilen og tager dem på sofa shopping.

Happy Thanksgiving fra os herovre. Vi har MEGET at være taknemmelige for I år :-)
Her er en lille video fra Luca's klasse:

Besides the dinner in the evening (which we are super excited about), we have no big plans. Teresa would like to visit Briarwood mall on Black Friday, so it might be that the two of us get up early and sneak over there. We would also really like to get a couch that is not a futon loaner, but we plan to buy secondhand, and finding a couch that is not hideous takes more than one stop at a second hand store  so maybe Kristian will stuff the boys in the car and take them couch shopping.

Happy Thanksgiving from the five (well 6 if you count in Bailey) of us in Michigan. We have A LOT to be thankful for this year :-)

Here's a video from Luca's class