søndag den 10. april 2016

Of recorder concerts and credit scores

Det er forår (altså ifølge kalenderen. Vejret lige pt er desværre ikke opdateret på den front) og igen i år har der været der koncert på Luca's skole. Blokfløjte koncert! Gys. Tanken om 80 friske 10 årige med hver deres blokfløjte er en smule skræmmende for at sige det mildt. Ikke desto mindre havde Luca glædet sig MEGA meget og han var vidst ikke den eneste. De fleste unger var mødt op i deres stiveste puds og så faktisk utroligt nuttede ud inden koncerten gik i gang. Og jeg fik fornyet min respekt for musiklærere. Rarere og mere tålmodige mennesker skal man vist lede længe efter. Ud af de 10 sange, der blev spillet, var der kun een der gav mig akut trang til at løbe grædende ud af salen mens jeg holdt mig for ørerne - resten var faktisk OK. Gisp. Skulle nogen vaere super interesserede i at høre andre folks børn spille blokfløjte kan een af de første nemme sange ses her: https://youtu.be/FDSYCy-jYEA

It is spring (according to the calendar that is. The weather itself is not updated properly)  and just as last year there has been a concert at Luca's school. Recorder concert! Argh. The thought of 80 excited 10 year olds with each their own recorder is pretty scary. Nevertheless Luca was super excited and he was not the only one. Most of the kids wore their nicest clothes and looked so cute before the concert. And I now have a renewed respect for music teachers. More patient and nice-to-the-core people are hard to find. Of the 10 songs they played only one gave me an incredible urge to cover my ears and run away crying - the rest was actually OK! Here is a link for one of the first songs should anyone feel tempted.....https://youtu.be/FDSYCy-jYEA 

 

Derudover er vi i den heldige situation at jeg åbenbart havde udfyldt vores amerikanske selvangivelse forkert og at IRS venligt gjorde os opmærksomme på at vi da slet ikke havde fået de fradrag vi var fortjente til. Ka-ching. 1000 uventede $ ind på kontoen. Som altid i den slags situationer er dilemmaet om man skal være voksen og fornuftig eller  bruge pengene på fest og farver...... Uuuuuuh det er svært. Men vi har valgt førstnævnte. Og eftersom der ser ud til at vi bliver hængende herovre er det værd at investere i fremtiden og ingen fremtid i USA  uden at opbygge kreditværdighed (det kan nemlig spare een mange mange penge ved evt fremtidigt ejendomskøb). Kredit værdighed opbygges IKKE ved sparsommelighed herovre. Tværtimod. Der skal oprettes lån og kreditkort før man kommer nogle vegne. Og de skal betales af. Ikke for hurtigt og ikke for langsomt men lige tilpas. Jeg fik kreditkort i vinters uden bøvl som vi har maxet ud hver eneste måned for at betale det hele af hver måned, men sådan fungerer det åbenbart ikke. Jeg er netop blevet belært om at man skal bruge ca 30% af sit kredit maximum hver måned og sørge for at det er betalt tilbage hver måned. Godt så. Kristian derimod kan ikke få lov til at få noget som helst. Pånær et "secure" kreditkort hvor man indbetaler sit kredit maximum selv og så kan man allernådigst konvertere til et rigtigt kreditkort efter eet år. Vi vælger nok en anden løsning - at tage et lån og bruge de 1000$ på udbetaling. Og det bliver nok til en ekstra bil. Det er ikke "need to have" men helt bestemt "very nice to have" både for kristian, der slipper for at køre 100 km hver dag i et kæmpe skrummel, og for mig, der ikke er kronisk  billøs, når Kristian er på arbejde. Men vi skal altså liiiiige gøre mentalt klar at bruge tid med de smarte sælger typer herovre.

In addition we have been so lucky as to fill out our tax refunds wrong and IRS notified us that they owed us 1000$ we did not expect to get back. Ka-ching. 1000$ unexpected. As always in these situations the dilemma is the choice of being all grown up and responsible or use the money for something fun......... Auch, it's hard. But we chose the former. And as it seems that our future is here in the US, investing in the future is not a bad thing to do. One thing in particular we need to deal with is credit scores as they can have a significant impact later if we choose to buy a place to live. Credit scores here are NOT improved by being responsible and only spending money you already have. On the contrary one needs to get loans or credit cards before the score is improved. And they should be paid back at just the right rate. Not too fast and not too slow. I got my first credit card in December and maxed it out every month to pay it back every month, but that's not good enough apparently. Only 10-30% of the credit maximum should be used and paid back monthly. You live you learn! Kristian on the other hand is not allowed to get one (I am the only one having had a bank account here for years, which is necessary). Well, he can get a secured version where he should pay the credit maximum as a loan to himself and then he might convert it to a real credit card in about a year. We have talked about doing something else - get a loan for a car with the 1000$ as down payment. We don't absolutely need an additional car but it would be more than nice to have for Kristian, who could then do his 35mile commute without having to navigate our current "dinosaur", and for me who is otherwise chronically car-less when Kristian is at work. But it takes a little mental preparation to get ready to deal with the sleazy car sales people........

Ingen kommentarer: