fredag den 11. december 2015

It’s the most wonderful time of the year?Vi er nu halvvejs igennem December og hold da op for en omgang. Hvis der er nogen af jer derude der synes tiden går ALT for hurtigt, er her lidt tips og tricks til at få en december uge til at synes uoverskuelig lang:


  • Start med at sørge for at din hund for diarre. Det er så hyggeligt at vågne op til “gaver” om morgenen og som bonus får man det reneste gulvtæppe inden jul – nogensinde.
  • Planlæg afslutningen på et kæmpe forsøg med dertil hørende vanvittige arbejdstider I starten af julemåneden – det er altid godt at ha noget at se frem til efter Thanksgiving.
  • Det er aldrig sjovt at ha teenagere, der keder sig. Men hvis man sørger for at melde dem til 8’th grade basketball har de træning og kampe hver dag til kl 18/18:30 og kan slet ikke nå at kede sig. Derudover får man trænet sine evner til at bikse aftensmad til de resterende sultne børn sammen på 3 ½ minut, inden man skal op og hente. For at være HELT sikker på at føromtalte teenager ikke keder sig, kan man glæde sig over at der er auditions til skolens musical midt I det hele. Både synge OG danse auditions. Suk.
  • Book lange aftaler hos tandlægen. Udover at en halv eftermiddag I tandlægestolen føles helt utrolig lang giver det også mulighed for at slippe for at bekymre sig om julestress, fordi man kan tænke på regningen I stedet.

-         
-          
We are halfway through December and what a month so far. If there are any of you out there who thinks time goes WAY too fast, then I will gladly share some tips and tricks to make December seem longer:

  • Start by making sure your dog gets diarrhea. It is pure joy to wake up and find "gifts" in the morning and as a bonus you get the cleanest carpet before Christmas - ever.
  •  Plan to end of a huge experiment with matching insane working hours in the beginning of the December - it is always good to have something to look forward to after Thanksgiving.
  • It's never any good to have teenagers, who are bored. But if you make sure they can join the 8'th grade basketball team with practice and games every day until 6/6: 30, then they have no time to complain about having nothing to do. In addition, you acquire amazing skills to cook dinner in 3 ½ minutes, so the remaining hungry kids can be fed before you go to get her after practice. To be ABSOLUTELY sure that the aforementioned teenager is not bored, you can appreciate the auditions for the school musical in the middle of all this. Singing AND dancing auditions – on separate days. Sigh.
  • Book long appointments at the dentist. Besides the fact that half an afternoon in the dentist's chair feels incredibly long, it also provides an opportunity to not worry about Christmas stress because one can think of the bill instead.

2 kommentarer:

PeterK sagde ...

I må have en au pair ??

Henriette sagde ...

Ha ha. Ja, hvis vi kan finde een, der gider bo i en kommodeskuffe og gerne arbejder gratis, saa er vi helt klar ;-)