torsdag den 17. december 2015

10 minutes of sunshine
Michigan er grå! Som I virkelig dansk November grå. Det er el Nino år og temperaturen er væsentligt højere end den plejer – og lige akkurat på DET punkt klager jeg ikke. I sær ikke med mit relativt nyerhvervede kørekort, som jeg ryster I bukserne over at skulle bruge I is og sne, Ydrk. Det går I øvrigt langsomt bedre med det der kørsel. I går hentede jeg faktisk Teresa til basket ball. I myldretid, regnvejr og mørke og der skete ingenting. Jeg fik endda bilen smidt ind mellem stolperne til den overdækkede p-plads herhjemme I første forsøg. Hvabehar!


Nå, det med kørekortet var en sidebemærkning. Det har været overskyet og gråt nu I noget, der føles som flere uafbrudte uger, men I forgårs var solen fremme I hele 10 minutter og det var forbavsende så meget pænere alting blev. Det bedste af det hele var, at I præcis de 10 minutter var jeg på cyklen på den sidste km ud til arbejde, og kunne derfor stå ved cykelstativerne og lappe det I mig. Tirsdag blev en god dag.

Michigan is gray! As in Danish November gray (it takes to have lived in Denmark to understand how gray that is). It is an el Nino year and the temperature is considerably higher than the usual - and I do NOT complain about that - especially with the driver’s license still freshly under my belt. The thought of having to drive in ice and snow still haunts me. Yikes. My fear of driving is slowly improving though. Yesterday I went to pick up Teresa from basketball. In late rush hour, rain, and darkness and yet nothing bad happened. I even got the car thrown into the assigned covered parking spot with poles in the first attempt. Say whaaaaat!

Well, back to the point. It's been cloudy and gray now in something that feels like several continuous weeks, but Tuesday the sun was out for a total of 10 minutes and it was amazingly how much nicer everything looked. Best of all this happened in those exact 10 minutes where I was biking the last ½ mile to work and I got to soak it all up right there at the bike rack in front of the University. Tuesday was a good day.

Det er ikke nogen hemmelighed at bloggen her ligger lidt stille, men den der hverdag…… den har det med at sluge alle døgnets vågne timer. Og hvor jeg før kunne snige mig til at sidde om aftenen, så er der nu hund, der skal luftes og store børn, der går I seng senere og senere (især nogen på 13. Hrmpf. Men nogen på 13 kan til gengæld sove helt til kl 1 I weekenden. Dobbelt hrmpf). Men egentlig er det ikke helt skidt at bruge noget tid om aftenen på frisk luft og børn, der nu elsker at gå ture fordi der er et dyr I en grøn sele 1 meter foran. 

It is no secret that this blog is a more quiet than intended, but these “everyday days”...... they tend to swallow everything. Previously I have been able to sneak the computer out at night, but with dog walks and kids, that stay up late as well (especially a certain 13 year old. Hrmpf. And that certain 13 year old then sleeps in till about 1PM on the weekends. Double hrmpf). But really it's not bad at all to spend some time in the evening to fresh air with children who now love to go for walks because there is an animal in a green leash a few feet ahead.

I søndags var der børne jule gudstjeneste I kirken og I år, var det Luca, der fik lov til at være på de skrå brædder. Jeg er med oppe til søndagsskolen og har derfor set ungerne øve og øve og øve. Og jeg må da sige at det gik forbavsende godt. Især efter de havde prøvet det nede I selve kirken og ikke kun skulle forestille sig rummet helt Dogville style med tape på gulvet. De fik også lov til at spille med de såkaldte “hand chimes” (se mere om dem her), hvilket også gik forbavsende godt, omend Luca var noget fortørnet over at være  blevet bedt om at huske at synge med, når han stod helt skeløjet af koncentration over at huske kun at bruge sin hand chime på præcis de rigtige steder I sangen.
Her er han så – den utroligt nuttede soldat til højre for Kong Herodes:

This Sunday it was the annual children's Christmas play and service in our church and this year we had Luca on stage. I am with the kids Sunday School usually and I have seen the kid’s rehearsals over and over and over. And I must say that it went suprisingly well. Especially after they had tried it downstairs in the church itself and not only had to imagine the room “Dogville style” with tape on the floor. They were also allowed to play with the so-called "hand chimes" (see more about them here), which also went amazingly well, albeit Luca was quite upset about being asked to remember to sing along when he was completely crosseyed concentrating on remembering to use his hand chime at the exact right time in the song.

Here he is - the incredibly cute soldier to the right of King Herod:

I mogen er det fredag = juleferie = den årlige jule komsammen med mit laboratorie. Jeg har igen I år diktatorisk indført, at der SKAL være dansk pakkeleg, og det er ret underholdende at forklare det til dem, der ikke var med sidste år. Især den del med at man skal sætte en ære I at snyde og stjæle, samt at nogen går hjem med flere pakker end andre – gisp! 

Men først er der lige en tandlægetid, der skal overstås. Det er ikke venlige tanker, jeg sender tandlæge Bjarke på Vesterbrogade, som jeg havde “fornøjelsen” at stifte bekendtskab med, da jeg var I 20’erne. Han ødelagde desværre en stor del af mine tænder med dårligt udførte og alt for store sølvlpomber og I dag afgår den første tand så ved døden. Det har jeg det noget stramt med, især fordi implantater er så afsindigt dyre. Men tandlægen har lovet at han sætter et stykke knogle op, så det hele ikke rykker sig og når jeg så en gang er multimillionær er den helt klar til et implantat. Hurra eller noget


Tomorrow it is Friday = schools out for the Christmas holidays = annual Christmas get-together with my laboratory. Just as last year I have (in a slightly dictatorial manner) forced my colleagues to participate in the infamous Danish gift exchange game, and it's pretty entertaining to explain the rules to those who were not there last year. Especially the part with participants taking pride in cheating and stealing, and the horrifying truth that the worst scums might leave with more than one gift, while others have none – gasp!

But until then there is a dentist appointment to deal with. It is not kind thoughts, I send to Bjarke the dentist in Copenhagen, who I had the "pleasure" to visit regularly with when I was in my 20’s. He destroyed many of my teeth with poorly executed and excessive large silver fillings and today will mark the absolute death of my first tooth from that era. Not something I look forward to at all. Especially since implants are insanely expensive. But the dentist has promised that he inserts a piece of bone so the remaining teeth stay in place, and when I once become a millionaire I can have an implant without much further ado. Yay….. or whatever


Ingen kommentarer: