tirsdag den 20. december 2011

Med mor paa arbejde


Ungerne har faaet juleferie, men jeg skal desvaerre paa arbejde lidt endnu. Saa jeg havde forbarmet mig over Teresa og lovet hende en tur med ud i laboratoriet. Hun syntes ikke altid det er lige sjovt at vaere eneste pige derhjemme.
Vi stod tidligt op uden at vaekke de andre, spiste morgenmad og gik ned til toget. Foerste stop blev noedt til at vaere Peets Coffee. Teresa er helt tosset med peppermint mocha og jeg havde aerlig talt ogsaa brug for lidt koffein at starte dagen med.

Jeg arbejder med tungt vand herovre og for at kunne bruge mine maalinger til noget er jeg noedt til at kende koncentrationen af tungt vand i blodet. Nedenfor ses blodproever der har staaet til destillation natten over, saa det rene vand kan bruges til at bestemme praecis hvor meget tungt vand, der er:
For at kunne lave vandet om til noget, der kan koere paa en GC MS skal det reagere med calcium carbid foerst. Her ses Teresa der fylder carbid i smaa lukkede glas. Det er meget vigtigt at der ikke er fugtigt under paafyldningen da calcium carbid+ vand danner gassen acetylen, saa man er noedt til at arbejde i en lukket kasse fyldt op med gassen argon, saa der ikke er noget fugtig luft tilstede:
Det klarede Teresa til topkarakter.

Naar de smaa glas er fyldt op og forseglet er naeste trin at goere en brom oploesning klar. Brom er staerkt aetsende, saa her maatte Teresa noejes med at kigge paa.
Og saa skal man til det rigtig seje...... Nemlig fylde smaa sproejter med vandet fra det destillerede blod og sproejte det ned i carbiden. Herved sker der en kraftig gasudvikling. Denne gas opfanges ved samtidigt at have en anden stor sproejte stukket ned i samme roer. Sproejten fyldes med gas og kan derefter tages ud og bruges til at sproejte gassen (acetylenen) ned til brom oploesningen saa der dannes tetrabromoethane. Det er simpelthen det sejeste kemi, jeg nogensinde har lavet i et laboratorie:
Jeg ekstraherer ogsaa fedt fra fedtdepoter og lever. Disse proever har haft staaet natten over i chloroform/methanol:
Nedenfor ses Teresa goere klar til foerste trin i en klassisk lipid ekstraktion. Hun fylder saltvand i glas:
Og derefter vortexer hun blandingen af saltvand og chloroform/methanol/fedt:Al fedtet bliver i den organiske fase, mens alt det vandoploeselige snask gaar over i vandfasen i stedet. Efter en kort centrifugering er de 2 faser klar til at blive skilt. Jeg skal kun bruge den organiske fase, der skal dampes ind. Teresa blev sat til at vaske toerre apparatet af. Det bestaar af en flaske nitrogen koblet til en masse smaa roer, der lige passer ned i de smaa flasker med fedt i chloroform:

Naar stoerstedelen af chloroformen er dampet af overfoeres alle roer til en vacuum centrifuge, der faar det sidste oploesningsmiddel dampet af i en fart:
Og SAA var det tid til frokost. Vi gik op paa Euclid Avenue der ligger ved nordindgangen til campus og smovsede i de saakaldte indiske burritos, som er naanbroed med (i vores tilfaelde) pork vindaloo. Moert, trevlet og saftigt svinekoed med salat og raita. Mums. De er saa store at vi noejedes med een til deling og var stopmaette alligevel. Her ses Teresa paa campus lige op til gaden:
Da vi kom tilbage skulle der arbejdes med endnu flere giftige sager (saltsyre i methanol) saa Teresa maatte noejes med at hygge sig med at tegne pets-tegninger paa plastiklommer med sprit tusch:
Da jeg langt om laenge var faerdig med det hele udbroed Teresa: "Arj mor, du skal godt nok arbejde meget saadan en dag paa arbejde, hva'!"

Vejret var skoent saa vi tog en lille spadsere tur og moedte en hel del legepladser undervejs. Nogle var sejere end andre og klatrestativet nedenfor skulle altsaa liiiige proeves inden vi tog hjem

1 kommentar:

Steen sagde ...

Flot gået af Teresa synes jeg!! - og ja, lad nu mændende klare sig selv engang imellem :)Hygge :-)