mandag den 27. juli 2015

HalfwaySommerferien for børn herovre er LANG. Som I rigtig lang -  12 uger! Vi har været I gang I 6 uger og vi er derfor halvvejs igennem nu. Teresa er begyndt at kede sig temmelig meget mens drengene nyder friheden alt hvad de kan. Heldigvis overgår vejret vores forventninger stort set hver eneste dag med sol, let brise og op omkring 30 grader. Den skrækkelige lummervarme er ikke sat ind for alvor endnu, men cikaderne er begyndt at summe I træerne og vækker minder om varmen, da vi kom hertil sidste år I slutningen af august. Der summer desværre også af myg alle vegne, og jeg tør slet ikke begynde at tælle hvor mange stik vi har tilsammen på vores ellers nydelige solbrune ben

The summer for kids over here is LONG. As in really long - 12 weeks! We are  6 weeks through which equals being halfway by now. Teresa has started to get quite bored whereas the boys enjoy the freedom to the best of their ability. Fortunately the weather exceeds our expectations with almost every day having sun, light wind and around 85 degrees. The horrible humidity has not set in yet, but the cicadas have started buzzing in the trees and reminds us of the humid heat when we got here last year the end of August. The mosquito are also buzzing constantly, and I dare not begin to count how many bites we carry on our otherwise very tanned legs.

Vi er begyndt at arbejde os igennem “det tager vi stilling til når vi har fået svar på green card” bunken. Undertegnede har været hos Secretary of State og har bestået sin teoriprøve til stor underholdning for hele kontoret. Jeg tror ikke at der sådan sker det vilde deroppe til daglig, for de gik helt I selvsving over at man kunne være 38 år og aldrig (som I aldrig nogen sinde) have kørt en bil. Der var indtil flere ansatte, der lige skulle over at høre hvilket bizart land, jeg kom fra. På positiv siden er, at jeg slap med den formidable sum af 25$ for teoriprøven (som jeg selvfølgeligt bestod med kun een fejl efter at have studeret en hel lang time aftenen inden!). På endnu mere positiv siden er, at jeg ikke behøver tage timer med en kørelærer, men I stedet kan nøjes at køre med Kristian. Imponerende nok går det ganske fremragende og vi har ikke flået hovedet af hinanden (endnu). Til gengæld kan køretimer med næsvise unger på bagsædet ikke anbefales.

We have started to work through the "we’ll deal with this once we know about the green card” pile. Yours truly has been visiting the Secretary of State and has passed her written drivers test to the great entertainment of the entire office. I honestly do not think there is a lot of action up there on a regular day, as they went completely bonanza over the fact that someone (me) could be 38 years old without ever (as in never ever) driving a car. There were several employees who stopped by to hear more about that bizarre country I came from. On the positive side is, that I only paid the incredible sum of $ 25 for the written test (which I, of course, passed with only one error after studying a whole long single hour the night before!). On the even more positive side is that I do not have to take hours with an instructor, but can instead just practice with Kristian. Impressively, it goes really well and we have not ripped off each other’s heads (yet). However I cannot recommend driving practice with obnoxious kids in the back seat – grrrrrr!

Vi  har fået oprettet besøgskort til “the humane society”, der redder hunde og sørger for, at de får et godt hjem. Vi kom også til at tage derop lige en tand for tidligt og forelske os I en lille sort Labrador, der kunne logre med hele bagdelen og som var super sød at gå tur med. Men eftersom vi tager til Chicago om et par uger må hund altså vente, til vi er hjemme igen. Vi er mægtig gode til at holde os I skindet og har kun købt et enkelt lille lavendelduftende vedhæng til hundelorteposer…….

We have gotten a visitor card to "the human society" which rescues dogs and ensures that they get a good home. We happened to go up there just a tad too early and fell in love with a small black Labrador that would wag the entire butt rather than just the tail, and who was super sweet to walk with. But since we go to Chicago in a few weeks any dog ​​has to wait until we are back home. We are really good at not going dog stuff shopping crazy though and has kept to buying just a single small lavender scented container for dog poop bags……………….
Apropos hunde har jeg været I nærkontakt med en lille hidsig een af slagsen her I nabolaget, der var så venlig at sætte tænderne godt og grundigt I min arm, I en sådan grad at jeg måtte en tur om skadestuen. Det var mit første besøg på ER (Emergency Room) og jeg tror vi nåede at møde de første 8 ansatte inkluderende dyrepolitiet, der ville høre om jeg ville lægge sag an mod ejerne. Jeg nåede også forbi et røngtenapparat, så de kunne sikre sig at der ikke sad løse hundetænder I såret og sluttede af med en antibiotika kur. Alt I alt en begivenhedsrig lørdag aften!

Speaking of dogs, I have been in close encounter with a little nasty one here in the neighborhood who was kind enough to put his teeth quite deep into my arm to such a degree that I had to spend the evening in the emergency room. It was my first visit to the ER and I think we met the first 8 employees including the animal police who wanted to know if I wanted to sue the owners. I also had the pleasure of getting my arm x-rayed to check for dog teeth in the wound and topped it all off with some antibiotics. All of this fun for only 100$ (which the very embarrassed owners of course paid right away).

Nu tæller vi ned til Moster kommer og til vores tur til Chicago, hvor vi har været så heldige at få lov til at låne en lejlighed ganske gratis I august. Jeg savner I den grad at være I noget stor by, og vi hører stort set kun godt om Chicago, saa forventningerne er selvklart tårnhøje :-)

Now we are counting down to my sister visits and for our upcoming trip to Chicago, where we've been fortunate enough to borrow an apartment free of charge in August. I miss being in a big city so badly, and as we have only heard good things about Chicago we are more than excited :-)Ingen kommentarer: