onsdag den 22. april 2015

a worried bus driver......

Kristian gik i braedderne i gaar med en omgang feber, saa mor her var noedt til at...... vaere mor - gisp. Og rent faktisk faa alle 3 boern ud af doeren (til at naa busser hhv kl 07:14, 07:27 og 08:25). Og saa var jeg oveni noedt til at hente Luca ved skolebussen igen om eftermiddagen (dobbelt gisp). Det skal vaere op til laeseren selv at bedoemme om jeg eventuelt er blevet en smule forvaent med at have en ikke-arbejdende mand derhjemme, der tager sig af den slags dag efter dag........

Jeg var selvklart ifoert mit "jeg cykler paa arbejde sports outfit" tilsat vandmelon cykelhjelm. Og jeg var nok ogsaa en smule stresset over at komme sent paa arbejde. I hvert fald valgte jeg at overhale skolebussen udenom paa min cykel - FY! (det er strengt forbudt at overhale en skolebus, der holder stille. De har endda et "stop" skilt der sidder klar paa siden).  Men siden jeg var paa cykel gad jeg altsaa ikke vente. Jeg tillod mig endda den frihed at raese afsted i kanten af vejen, hvor der i fin plads til baade mig og bilerne (- jeg ved nemlig godt,i modsaetning til visse andre cyklister, at jeg ikke er udoedelig og plejer at holde mig langt fra situationer, der er deciderede farlige. Men med tilstandene paa nogen af cykelstierne her i omraadet, vil jeg faktisk vove at paastaa at det er mindre farligt at koere i kanten af vejen!). Selvom der var masser af plads turde skolebussen ikke overhale mig i laaaang tid, og da jeg hentede Luca i gaar eftermiddags vinkede chauffoeren meget insisterende og venligt til mig. Maaske var han bare glad for at Luca ikke var blevet foraeldreloes - LOL.

Kristian got knocked out with a fever yesterday so I had to step up to my mom duties - argh. I actually had to get all three kids out of the door in the morning and make sure that they all caught their busses at 7:14; 7:27; and 8:25 respectively. I even had to get Luca from the school bus in the afternoon as well - more argh. It will be up to the reader to decide if I am potentially "slightly" spoiled by having a non-working husband usually dealing with these things day after day.....

I was of course wearing my "I bike to work sports outfit" with my watermelon helmet added in to that mix. I was also a little stressed out about meeting in later than I planned to. Anyways, I chose to pass the school bus, while it was still stopped - shame on me! But since I was on a bike I figured I would get away with it. I even chose to ride on the road, where there is plenty of space for me AND the cars (- in contrast to certain other types of bike riders I a quite aware that I am not immortal, but with the condition of some of the bikelanes in this area, I consider it safer to be on the road!). Even though there was plenty of space the school bus did not dare to pass me. He just followed along after me for quite some time. When I picked up Luca yesterday afternoon, the busdriver insistingly greeted me by waving and smiling enthusiastically from his seat. He was probably happy to see that Luca still had a mom - LOL.

Ingen kommentarer: