søndag den 17. januar 2016

Cold weather and hot scienceDet lykkedes mig at cykle hele den første arbejdsuge I januar. Den anden uge…? Not so much. Vinteren har gjort sit indtog, men I modsætning til sidste år kan jeg holde ud at se vejrudsigten. -15 som det koldeste om natten som det laveste er til at håndtere I modsætning til -15 som den den højeste temperatur I løbet af dagen. Livet som hunde-ejer I den michiganske vinter er også til at klare, da kræet ELSKER sne og kulde. Og sådan helt ærligt – er det faktisk en del lettere at samle hundelorte op fra sneen end fra vådt græs. Vi har dog indført hundepote-sko, da der bliver saltet en hel del, hvilket fik Bailey til at halte. Det er særdeles underholdende at se den gakkede gangart, lige når han får skoene på – LOL. 


I managed to bike to work all days of the first week in January. The second week ...? Not so much. Winter is on, but unlike last year, I can bear to see the weather forecast without breaking down. 5F as the coldest during the night is manageable as compared to 5F as the maximum temperature during the day. Life as a dog owner in the Michigan winter is also cope-able as the creature LOVES snow and cold. And, frankly - it's actually a lot easier to pick up dog poop from the snow than from wet grass. We have had to introduce dogs paw shoes though, as there is a great deal of salting going on, prompting Bailey to limp. It is highly entertaining to watch his goofy gait, just when we put them on - LOL.Lige pt er det søndag eftermiddag. George er på besøg. Igen. Vi var ude at spise med hans forældre I går aftes, da vi skulle udnytte kun at have eet barn hjemme hele weekenden. Ulrik og Teresa er på Spring Hill camp med kirken oppe nordpå, og forventes at ankomme møg trætte lige om lidt. Luca har inviteret sin far og George med I biffen senere I dag for sine lommepenge, som han nidkært har sparet op fremfor at styrte ud at bruge dem sekundet efter, at have fået dem udbetalt. Han var dybt fascineret af den nyeste Star Wars, som er een af de allerførste ikke-børne-film han har set I biffen.


Currently it is Sunday afternoon. George is visiting. Again. We went out for dinner with his parents last night, as we had to take advantage of having only one child at home all weekend. Ulrik and Teresa are up north at Spring Hill camp with the church, and they are expected to arrive shortly. Luca has invited his father and George to the movies later today – spending his own allowance money, which he zealously saved rather than rushing out and spending them the second after receiving them. He was so fascinated by the latest Star Wars movie, which is one of the very first non-children's films he has seen at the theater, that he really wanted to go again.


Ellers har vi fået weekenden til at gå med at skule ondt til vores sofa. Den er stor! Man sidder helt enormt godt I den! Og den var meget billig! Men køn er den ikke. Jeg plejer at joke med at den har “personlighed”, men den springer lidt for meget I øjnene på den ufede måde efter al julepynten kom ned. Det er blevet heftigt debatteret om vi skulle kigge efter en anden een, eller evt ombetrække den. Vi tog derfor I Jo- Anns I går for at kigge på stof. De har “door buster” udsalg på møbelstoffer lige nu med 60% besparelse på alt. Men det vil stadigvæk koste I omegnen af 250$ at ombetrække bæstet selv. Uha det er svært. Jeg har forelsket mig I det her stof, og vi har indtil I morgen aften til at bestemme os, inden udsalget stopper. 


Otherwise, we've spent weekend giving our couch the evil stare. It is big! It is as comfy as they come! And it was very cheap! But goodlooking is not among its qualitities. I usually joke that it has "personality", but it just jumps a little too much in the eye in an uncool manner after the christmas decorations were removed. It has been fiercely debated whether we should look for another one, or possibly re-cover it. For this reason we  paid JoAnns a visit yesterday to look at upholstery farbrics. They have "door buster" sales on these right now with 60% savings on everything. But it will still cost in the range of $ 250 to re-cover the beast itself. It is difficult to make a final decision. I have fallen in love in this fabric, and we have until tomorrow night to decide before the sale ends.


Ellers har jeg endeligt opnået et par succeser på arbejde, der bringer motivationen I top. Jeg har netop indsendt abstract på nogle ret spændende immune forsvars data ifbm fedmeoperationer til en konference I San Diego til april. Valget stod mellem Banff I Canada og San Diego…… Uha, det var svært at vælge…… eller også var det ikke. Jeg glæder mig helt usigeligt til et gensyn med Californien og er lidt spændt på om jeg mentalt bliver “sparket I maven af en hest” af hjemve ved at gense stillehavet, bakkerne og palmerne. Og så har jeg sandeligt også fået lov til at “lege” med selvlysende mus. Eller dvs hvis man lyser på bugspytkirtlen med UV lys, vil de insulin holdige Langerhanske øer lyse op. Planen er at jeg skal følge insulin sekretionen live I en bedøvet mus på bedste mus+mikroskop+”gaffatape” vis forstået på den måde at musen er avanceret, mikroskopet er avanceret, men at få bugspytkirtlen installeret korrekt kræver både tape, legeklodser og muligvis også nogle af de dersens øreringe til dem, uden huller I ørene I en sindrig Storm P løsning. Videnskab, når det er sjovest.


Otherwise, I have finally achieved a few successes at work that really brings on motivation. I have just submitted an abstract of some pretty exciting immune defense data after obesity surgery to a conference in San Diego in April. The choice was between Banff in Canada and San Diego ...... Oh, it was hard to choose ...... or maybe not. I am more than excited about my California reunion but also a little anxious if I will be mentally punched by homesickness by being back at the Pacific ocean, the hills, and the palm trees. Also I have finally gotten to “play with luminescent mice. Or, more correctly, mice where the islets in the pancreas light up upon UV light exposure. The plan is to follow insulin secretion live in an anesthetized mouse. This is the best of “duck tape science” with an advanced mouse, an advanced microscope, but nevertheless a compilation of lego bricks and clip-on earrings to get the pancreas properly installed. Just the way I like it :-)Ingen kommentarer: