lørdag den 21. marts 2015

Wrestling time?

Endnu en gang er det lykkedes mig at rode mig ud i at befinde mig et sted, hvor jeg aldrig i min vildeste fantasi havde forestillet mig at jeg ville vaere. Denne gang for enden af en sved duftende high school sports gang, gennem en ridset doer holdt aaben af en 20kg vaegstkive, ned ad en slidt betontrappe til en gigantisk kaempestor kaelder, hvor der i midten af en indendoers loebebane er et rum med madras paa hele gulvet. The wrestling pit!

Once more I have found myself in a place I never imagined I should be. This time it was the far end of a sweaty high school hallway, through a scratched door held open by an 40 lb weight, down a set of worn out concrete stairs and into a giant basement, where the middle of the running track contained a room with a mattress covering the entire floor. The wrestling pit!

Ulrik har vaeret nede og tjekke den lokale wrestling klub ud, og det gik over al forventning. Han er blevet spottet af en tidligere wrestling coach og nu pensioneret professor i kinesiology henne i  kirken, der mente at saadan et taarnhoejt, tyndt og bomstaerkt eksemplar af en teenager ville kunne goere sig fremragende indenfor wrestling. Bum bum..... Det tyggede vi saa lige lidt paa, og i torsdags var det tid til at se klubben an.
Det gik over al forventning. Ja, der var mandehoerm for alle pengene, nedslidt udstyr og grimme spandexbukser, men der var ogsaa super soede traenere, en flok teenagere, der staar sammen i tykt og tyndt, og plads til alle inkl en nysgerrig bebrillet lillebror aka Luca, der ikke skulle have meget opmuntring foer han taeskede rundt og varmede op sammen med de andre, lavede armboejninger og tog brydertag paa dukken i hjoernet. Ulrik brugte lidt mere tid paa lige at se situationen an, men roeg ogsaa ud paa madrassen hvor han fik lov at kaempe mod een af traenerne og lave saa mange armboejninger, at han stadig piver lidt over ondt i armene her 3 dage senere. Men han ku' li' det ku' han og jeg har (tadaaaah) en bunke formularer liggende her ved siden af, der skal udfyldes. Saa maa tiden vise om der kommer billeder af Ulrik ifoert hjelm og lilla stramme bukser om et par maaneder ;-)

Ulrik has been checking out the local wrestling club and it exceeded all expectations. He was spotted by a former wreastling coach and retired professor in kinesiology at our church, who thought that such a tall, skinny, and strong version of a teenager would excel in wrestling. Hm.... We had to think about that for a while, but Thursday we went to check it out.
It went really well. Yes, it was "guy stinky", the equipment was old and worn out and we did see a pair of tight spandex onesies, but there were also some really nice coaches, a bunch of teenagers sticking together like family, and room for everybody including a 9 year old younger brother with glasses - aka Luca - who did not need a lot of persuasion to join the warm up, do push ups and wrestle the dummy in the corner. Ulrik needed a little more time to just watch, but he made it to the mattress where he got to wrestle one of the coaches and do so many pushups, that his arms are still hurting three days later. But he liked it! And now I have some more forms to fill out (sigh) before time will tell of pictures of Ulrik wearing a helmet and purple tight pants will start showing up on the blog... ;-) 

Ingen kommentarer: