torsdag den 12. februar 2015

Exactly one year ago......

Jeg har den app der hedder "timehop" der hver dag er så venlig at minde mig om hvad jeg postede på facebook på præcis samme dato i den forgange år. I dag var det så denne status, der mindede mig om hvilken vanvittig rejse vi har været på det sidste år:

I've got the app called "time hop" that every single day kindly reminds me of what I posted on Facebook on the exact same date the years before. Today it was this status that appeared reminding me of that crazy journey we have been on for the past year (it says: it was not San Diego for us this time :-( but thanks to all of you who cheered and kept your fingers crossed. I am honestly devastated and have a hard time seeing the purpose of this and I will need some time to adjust to the thought of staying  in DK for now").

Og nu er det så eet år senere. Ville jeg nogensinde have gættet på Michigan? Nope. Ville jeg nogensinde have troet at jeg skulle kunne havne blandt nogle af de største top forskere i hele verden inden for fedmeoperationer i dyremodeller? Nope. Havde jeg forestillet mig som mor til 3 børn at skulle sælge alt hvad jeg havde for derefter miste de sidste 10% i en brand? Aldrig! Men hvor er jeg dog taknemmelig for IKKE at sidde hjemme i DK og fortryde at vi ikke turde.

And now it's a year later. Would I have ever considered Michigan? Nope. Would I have ever believed that I could make it to a lab with some of the worlds best researchers within bariatric surgery in animal models? Nope. Could I imagine, as a mom of three, to sell everything I ever owned and then lose the last 10% in a fire? Never! But I am so grateful for NOT being stuck in DK regretting for the rest of my life that we did not dare to actually do this.

Den sidste uge har været et vendepunkt, der lige så stille sneg sig ind på os. Tirsdag havde ALLE i familien Frikke haft en god dag! Det er seriøst første helt almindelige hverdag, hvor det er sket. Green card ansøgningen triller derudaf. Advokaterne har godkendt alle anbefalingsbreve (pyha), Kristian er nu frivillig i en genbrugsbiks (restore) der sælger inventar fra tvangsauktioner, lagre, og fra donationer. Det er rigtig godt for ham at få "kolleger" og have et sted at tage hen et par gange om ugen. Ulrik lader til at komme bedre overens med high school'en. Han har rykket frikvarter i det nye semester, så han kan hænge ud til anime club tirsdag og torsdag (udover international club om onsdagen) og så er han blevet spottet af en pensioneret brydnings træner i kirken, så nu skal han ud at se noget træning og bestemme sig for om han vil gi det en chance....
Teresa cruiser derudad i Middle School. Hun er startet til en kæmpe musical produktion der skal sættes op indenfor de næste par måneder og synes det er en fest, selvom det ikke er helt let at skulle være ude til kl 21 flere aftener om ugen, når der er skoledag dagen efter. Sidst men ikke mindst er Luca ved at komme sig over at Davi rejste tilbage til Brasilien, som ellers var ret hårdt for ham.

This past week has been a turning point that quietly sneaked up on us. This Tuesday every single one of the Frikke bunch had a good day! This was seriously the first regular weekday where that happened. The green card application is slowly getting together. All the recommendation letters were approved by the attorneys (phew), Kristian has started volunteering in "re-store" that sells furniture from estate sales, stock room leftovers, and donations. It's a great thing for him to finally have some "colleagues" and a place to go a few times pr week. Even Ulrik seems to finally adjust better to high school. His lunch break has changed which now allows him to go to anime club twice weekly on top of international club on Wednesdays. And he has bee spotted by a retired wrestling coach at our church and will be checking out a few training sessions in March..... Teresa's cruising through middle school. She has just started rehearsing for a big musical production that will be playing at the school in a few months. It's a big production and it can be hard staying out til 9PM many nights in a row, when it is a school day next morning. Last but not least Luca has recovered from Davi going back to Brazil which was quite tough for him. 

Nu mangler vi bare noget forår (og et Green card og et arbejde til Kristian og et bedre sted at bo og et kørekort til mig og .... og..... og - så er vi jo faktisk meget godt kørende ;-)

All we need now is for spring to arrive ( and a green card and a job for Kristian and a better place to live, and a drivers license for me and.... and... - the we will actually be doing pretty good ;-)

Ingen kommentarer: