onsdag den 2. september 2015

Changes
Tiden går og det er over et år siden vi sad helt skeløjede at jetlag I fugtig lummervarme med alt for mange kufferter på togstationen og ventede på en taxa, der aldrig kom (I bagklogskabens ubamhjertigt hårde og klare lys, er det måske ikke den største overraskelse at taxa chaufførerne ikke vælger at hænge ud ved stationen, når der kun kommer tog 3 gange I døgnet……). Og sikken et år. Når jeg tænker tilbage forstår jeg simpelthen ikke at vi orkede og jeg er ret så taknemmelig for at tiden IKKE kan spoles baglæns. Vi har ændret os på mange punkter siden vi kom – både på den alvorlige, pinlige og sjove måde.

-         - Der er mange ting, vi ikke længere tager for givet, og det har givet os en langt større taknemmelighed for de helt simple ting som mad på bordet, raske børn og et sted at bo.

-         - Den største forandring dog MÅ være vores genbrugs entusiasme. Jeg har altid hadet genbrug aldeles indædt for jeg skulle I hvert fald aldrig, som I aldrig nogen sinde, fornedre mig til at slæbe andre folks aflagte bras ind I mit hjem. Punktum! Men “nød lærer nøgen kvinde at spinde” og vi har nu et hjem, der stort set ikke er andet end genbrug og andres møbler. Min yndlings tøj butik er blevet Platos Closet lige oppe på den anden side af vejen, hvor en stor del af min garderobe efterhånden kommer fra – og ja, det er genbrugs tøj. Vi har en “genbrugshund” og vi har endda startet en lille samling af guldrandede genbrugstallerkener med kirker på, som vi trawler genbrugsbutikkerne igennem efter. De er lidt svære at finde, men ikke mere end at det kan lade sig gøre ca hver 5. gang vi leder. Prøv lige at see hvor fine de er:


Time is passing by and it's more than a year since we arrived in Ann Arbor completely cross-eyed from jetlag and in the damp sweltering heat with way too many suitcases at the train station waiting for a taxi that never came (In retrospect, it may not have been the biggest surprise as the taxi drivers obviously  do not choose to hang out at a station where only 3 times arrive in a day ......). And what a year. When I think back, I still cannot quite grasp how we survived I'm more than grateful that time canNOT be rewound. We have changed in so many ways since we arrived - in serious, painful as well as funny ways.

-          - There are many things we no longer take for granted, and it has given us a much greater appreciation for the simple things like food on the table, healthy children and a place to stay.

-         - The biggest change, however, MUST be our enthusiasm for second hand stuff. I always hated it quite fiercely, as I would never, like in never ever, fall so deep as to haul other people's discarded junk into in my home. NEVER! But necessity has it ways and I now live happily in a home that basically contains nothing more than recycled things and other people's furniture. My favorite clothing store is now Platos Closet right on the other side of the street, where a large part of my wardrobe originates from - and yes, it's second hand clothing. We have a "recycled dog" and we have even started a small collection of second dinner plates with churches and gold edges, which we usually go hunting for in second hand stores. They are a little hard to find, but no harder than having luck about every fifth time.  Check out how nice they look:


-         - Teresa er blevet uber sports tosse.  Alt, vi ser hende I, er sports t shirts, shorts og joggingbukser. Hun står gladeligt op kl 6:30 lørdag morgen, for at køre med Kristian til park run I Livonia, hun plager om at komme med op I fitnessrummet og så ser hun sit snit til liiiiiige at klemme lidt armbøjninger ind ved køledisken I supermarkedet. Suk.

-         - Vi er begyndt at synes at camouflage tøj da egentlig er OK pænt, vi dækker bord med mason jars, ser Duck Dynasty  og vi kommer måske også til (men bare en gang I mellem) at sætte radiostationen over på Country musik. Hvad skal det ikke ende med? 

-         - Luca forbinder bål med s’mores og ikke med snobrød. Sidst han blev udsat for snobrøds dej kiggede han skeptisk ned I skålen og spurgte efter “hand sanitizer”. 

-         - Sidst men ikke mindst så glæder vi os mega meget til Michigan state fair og vi skal klart sørge for at at holde os opdateret på grise væddeløbet. Måske er Mrs Britney Spareribs og Taylor Not So Swift med igen I år. LOL


-         - Teresa has become an uber sports freak. Everything we see her wearing is sports shirts, shorts and/or jogging pants. She gets up happily at 6:30 am on Saturday mornings to go with her Dad to park run in Livonia, she begs to go to the fitness room, and when she sees her chance she squeeze in some push-ups in the grocery store. Sigh.

- We have started to think that camouflage clothing actually is OK nice, we set the table with mason jars, we watch Duck Dynasty, and every once in  while we turn the radio station to Country Music! What is wrong with us?

- Luca associates bonfires with s'mores and not with a stickbread. The last time he was exposed to the bread dough he looked skeptically into the bowl and asked for "hand sanitizer".

- Last but not least, we are really looking forward to the Michigan State Fair this year and we HAVE to make sure not to miss out on the on pig race. Maybe Mrs. Britney Spareribs and Taylor Not So Swift will join it again this year. LOL
-           
-           

Ingen kommentarer: